tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

ADHD u dzieci

Wyszukaj w serwisie
Podstawowe objawy zespołu nadpobudliwości ruchowej można definiować na bazie dwóch klasyfikacji:
 • ICD-10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób)
 • DSM- IV (Klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
Zasadniczym kryterium w rozpoznaniu nadruchliwości względem ICD-10 jaki DSM- IV, jest nasilona nadruchliwość w różnych sytuacjach życiowych, które występują niezależnie np. w szkole oraz w domu. Aby można było mówić o zespole ADHD, objawy zaburzenia koncentracji oraz uwagi muszą utrzymywać się przez okres 6 miesięcy.
 

Objawy ADHD można podzielić na trzy kategorie:
 • problemy z impulsywnością
 • problemy z nadmierną ruchliwością
 • problemy z utrzymaniem koncentracji.

Charakterystyczne cechy postawy zachowania dzieci z ADHD:
 • Krzyś, wydawałoby się, uwielbia zabawę klockami, ale nie potrafi zająć się nimi dłużej niż przez kilka minut;
 • Ala niechętnie sięga do zadań domowych, trzeba ją bardzo pilnować i do tego namawiać;
 • Jasiu zaczyna rysować ulubione domki i statki, ale nigdy ich nie kończy;
 • Filip wyrywa się ciągle z odpowiedziami zanim jeszcze zostało do końca wypowiedziane pytanie;
 • Kacper nie potrafi powtórzyć tego, co przed chwilą ktoś do niego powiedział;
 • Ania zapomina o odrabianiu lekcji, nie pamięta gdzie położyła kredki, książkę czy zeszyt, często po prostu je gubi;
 • Dominika często nie reaguje na konkretne polecenia słowne, jakby po prostu ich nie słyszała;
 • Piotruś nie potrafi poczekać na swoja kolejkę podczas zabawy z innymi dziećmi;
 • Kasia podczas lekcji wstaje z krzesła i chodzi po klasie nie reagując na upomnienia pani;
 • Patryk często traci humor i wykazuje zmienność nastrojów, a także nierzadko bywa zły i rozdrażniony.

Więcej o objawach i postępowaniu z dzieckiem z ADHD znajdziesz tutaj oraz tutaj.