tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Wyszukaj w serwisie

Diagnoza ADHD

Dla pacjentów z ADHD mamy kompleksową ofertę diagnostyczną obejmującą m.in. badanie EEG/QEEG, badanie potencjałów wywołanych (ERP), konsultację neurologiczną, psychiatryczną, psychologiczną. 

W oparciu o diagnozę opracowujemy program terapeutyczno-treningowy, który w sposób nieinwazyjny, ale jednocześnie efektywny oddziałuje na zmianę zachowania i poprawę koncentracji uwagi. Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy systemów diagnostyczno-terapeutycznych pacjenci otrzymują fachową i skuteczną pomoc.

We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Berlinie (Charité Berlin) i Kliniką Uniwersytecką w Moguncji został opracowany aparat ADScan, służący do obiektywnej metody diagnozowania ADHD.
Za pomocą urządzenia ADScan bada się uwagę i sposób reakcji na określone bodźce, a także ruch i intensywność poruszania się w czasie trwania całego testu. 

Badanie odbywa się w dwóch etapach:
  • najpierw bada się aktywność ruchową badanej osoby przy pomocy tak zwanego radaru dopplerowskiego (częstotliwość i intensywność)
  • następnie bada się koncentrację  uwagi, czas reakcji oraz impulsywność,  które są oceniane za pomocą  „Testu ciągłego wykonywania” („Continuous Performance Test- CPT”). 
    Analiza obejmuje m.in. ilość popełnionych błędów: pominięcia i nadmiar oraz czas reakcji.

Więcej o diagnozie ADHD tutaj.
Na badanie proszę przyjść wypoczętym, w miarę możliwości zrelaksowanym.
Całość wizyty trwa ok. 45 min. Podczas badanie wykonywane jest skanowanie spoczynkowe, a także test CPT sprawdzający koncentrację uwagi u pacjenta. Podczas jego trwania wyświetlane są nieduże wzory na ekranie urządzenia, które pacjent musi śledzić.
W wypadku wady wzroku wskazane są okulary bądź szkła kontaktowe.
Sprzęty elektroniczne, w tym telefony komórkowe powinny być wyłączone podczas badania.