tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Wyszukaj w serwisie

Diagnoza funkcji sensomotorycznych

Diagnoza funkcji sensomotorycznych pozwala specjalistom na zaproponowanie dzieciom najbardziej odpowiedniego dla nich typu terapii, która skutecznie poprawi ich funkcjonowanie.

Badanie funkcji sensomotorycznych odbywa się za pomocą:
  • kwestionariusza integracji sensorycznej dla rodziców;
  • wywiadu z rodzicami dotyczącego rozwoju psychoruchowego dziecka;
  • testu integracji sensorycznej – w czasie przeprowadzania testu sprawdza się wrażliwość układu nerwowego na bodźce odbierane przez wszystkie zmysły;
  • „Profilu osiągnięć ucznia” J. Kielina, który pozwala na dokładną diagnozę rozwoju poszczególnych funkcji (takich jak: mowa, mała motoryka, duża motoryka, itd. )
  • obserwacji zachowania dziecka w czasie proponowanej aktywności ruchowej  (np. z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne);
  • urządzenia „Medibalance Pro”, dzięki któremu zdiagnozować można poczucie ułożenia ciała w przestrzeni;

Zaburzenia rozwoju psychoruchowego (opóźnienie rozwoju, sposób reagowania na bodźce) mogą być przyczyną trudności dziecka w opanowaniu umiejętności szkolnych, a także problemów adaptacyjnych w grupie rówieśniczej.

Więcej o sensomotoryce tutaj.