tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

Cennik

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje specjalistyczne

Pierwsza wizyta konsultacyjna u koordynatora przed rozpoczęciem terapii (ok. 20 min.)
0 PLN
Konsultacja psychologiczna (60 min)
100 PLN
Konsultacja pedagogiczna (60 min)
100 PLN

Diagnoza

Badanie aktywności mózgu metodą QEEG i ERP
Badanie umożliwia ocenę stanu aktywności mózgu i jego dysfunkcji, powinno być
wykonane przed rozpoczęciem terapii. Pacjent po badaniu otrzymuje wydruk, opis
wraz zaleceniami do treningu.
250 PLN
Diagnoza ADHD metodą ADScan 150 PLN
Diagnoza pedagogiczna
(diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego i rozwoju psychoruchowego)
250 PLN
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna + opinia 150 PLN
Diagnoza dysleksji metodą Warnkego 180 PLN
Diagnoza sensomotoryczna 120 PLN
Diagnoza psychologiczna + testy psychologiczne
2 wizyty + opinia, konsultacja, podsumowanie w formie pisemnej.
200 PLN
Diagnoza neuropsychologiczna + testy neuropsychologiczne
2 wizyty + opinia, diagnoza funkcjonalna, zaplanowanie terapii indywidualnej,
podsumowanie w formie pisemnej. Uwaga: cena może ulec zmianie w zależności od
rodzaju wykonywanego testu.
250 PLN
Diagnoza przyczyn stresu  (reakcja na stres): 2 wizyty + opinia. 150 PLN

Terapia (cena dotyczy jednej wizyty)

Terapia Biofeedback (dzieci) 70 PLN
Terapia Biofeedback (dorośli) 80 PLN
Terapia ADHD/ ADD 70 PLN
Terapia stresu 70 PLN
Terapia migren i bólu głowy 80 PLN
Terapia depresji 80 PLN
Terapia zaburzeń lękowych 80 PLN
Terapia logopedyczna (terapia oraz masaż logopedyczny) 80 PLN
Terapia neurologopedyczna (terapia oraz masaż) 90 PLN
Terapia ręki (wliczony koszt materiałów do terapii i masaż) 70 PLN
Terapia dysleksji metodą Warnkego 70 PLN
Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (również u osób z niedosłuchem) 70 PLN
Terapia sensomotoryczna 70 PLN
Terapia psychologiczna (dzieci) 70 PLN