tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

Czytelnia
Wyszukaj w serwisie
01-10-2015

Dysleksja

Dysleksją nazywamy zaburzenia, których główną właściwością jest wyraźna trudność w rozwoju umiejętności czytania i poprawnej pisowni, a których nie można wyjaśnić: :
  • ogólnym upośledzeniem umysłowym,
  • nieodpowiednią opieką pedagogiczną.
Podstawą do opanowania złożonych czynności psychicznych, jakimi są czytanie i pisanie jest  niezakłócone współdziałanie funkcji wzrokowo - przestrzennych, słuchowych, językowych i motorycznych. Trenować je można w trakcie codziennych czynności, a także w czasie prostych zabaw językowych i plastycznych prowadzonych przez rodziców. Praca profilaktyczna na terenie rodziny może doprowadzić do usprawnienia niezbędnych funkcji i dziecko rozpocznie naukę w szkole bez żadnych problemów. Pamiętać należy, że dysleksja jest tylko jedną z przyczyn trudności w nauce czytania i pisania i diagnozuje się ją u około 13 – 16% dzieci.

Nowa definicja dysleksji wg J.Cieszyńskiej:
Dysleksja to trudności w linearnym opracowaniu informacji symbolicznych, czasowych, motorycznych, manualnych i językowych.