tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

Epilepsja jako zespół zaburzeń

Wyszukaj w serwisie

Epilepsja definicja

nazywana jest również potocznie padaczką. W istocie jest zespołem chorobowym objawiającym się napadami padaczkowymi. Należy zwrócić jednak uwagę, że wystąpienie jednego ataku padaczki nie oznacza, że mamy do czynienia z epilepsją. Dopiero powtarzające się napady padaczkowe mogą być zdiagnozowane, jako padaczka. Napady padaczkowe wysapujące w epilepsji są następstwem gwałtownych wyładowań komórek nerwowych. Przy wyładowaniu w dużej liczbie neronów mamy do czynienia z bardzo poważnym zaburzeniem pracy mózgu, który objawia się najczęściej oprócz padaczki różnymi innymi klinicznymi objawami. Należą do nich zaburzenia ruchowe, zaburzenia narządów zmysłów, utrata przytomności, zaburzenia wegetatywne, emocjonalne i poznawcze.
 

Epilepsja jest bardzo rozpowszechnioną chorobą w populacji. Dokładne statystyki nie są jednak znane ze względu na niechętne przyznawanie się chorych do padaczki. Uznaje się jednak, że od 0,5 procent do aż 1 procenta ludzi w Polsce boryka się z tą chorobą.

Wyróżnić można wiele podziałów padaczki. Najbardziej rozpowszechnionym jest jednak podział Gastaut, w którym wyróżniono trzy zasadnicze grupy. 
  • padaczka uogólniona
  • padaczka częściowa
  • padaczki niesklasyfikowane
Pomiędzy padaczką uogólnioną a częściową zasadniczą różnicą jest obszar występowania. Jak nazwa wskazuje w padaczce uogólnionej obszar ten obejmuje cały mózg, natomiast przy częściowej tylko dane obszary czy półkule.
 
 

Terapia EEE Biofeedback w leczeniu epilepsji


Jak dowiodły badania przeprowadzone przez profesora Stermana (2000, Clinical Electroencephalography) terapia EEG Biofeedback jest skuteczna w leczeniu padaczek nawet tych lekoodpornych. Warto wspomnieć, że terapia EEG Biofeedback była na początku wykorzystywana przy leczeniu chorych z epilepsją. Dzięki tej terapii uzyskiwano podwyższenie progu padaczkowego, co prowadziło do zmniejszenia ilości samych napadów. Przez lata EEG Biofeedback był z powodzeniem wykorzystywany do leczenia różnego typu epilepsji, co pozwalało zmniejszać podawanie środków farmakologicznych koniecznych do opanowania napadów. Protokoły treningowe stosowane przy padaczkach są ukierunkowane na trening pasma SMR, dzięki któremu uzyskuje się wspomniane podwyższenie progu drgawkowego.