tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

KONSULTACJE
Wyszukaj w serwisie

Zaburzenia zachowania

Podczas spotkania staramy się wspólnie przeanalizować dotychczasowe interwencje i oddziaływania wychowawcze w kontekście problemów dziecka i opiekunów.
Formułujemy cele dalszych działań i poszukujemy możliwości ich realizacji.
Celem spotkania jest ukierunkowanie na efektywne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu, ukierunkowanie w zakresie dalszych oddziaływań wychowawczych,  itp.