tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

METODA WARNKEGO - DIAGNOZA DYSLEKSJI, APD

Wyszukaj w serwisie

Do kogo skierowana jest metoda Warnkego:

Metoda Warnkego skierowana jest do:
 • dzieci z trudnością w nauce
 • dzieci z problemem z czytaniem i pisaniem
 • uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
 • osób z problemami w lateralizacji
 • osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych)
 • osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).

Wskazania do diagnozy metodą Warnkego

Diagnoza metodą Warnkego polecana jest dla osób, które:
 • mają trudności w różnicowaniu głosek podobnych dźwiękowo
 • wykazują zaburzenia analizy i syntezy wyrazów
 • nie lubią czytać, a przy pierwszych próbach czytania przekręcają wyrazy, pomijają, dopowiadają, zgadują
 • nie czytają ze zrozumieniem
 • piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu, mylą litery, opuszczają, dodają, przestawiają
 • mają problemy z zapamiętywaniem: tabliczką mnożenia, nauką wierszy, ciągów słownych itp.
 • wykazują trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu
 • mają problemy z koncentracją uwagi
 • cechuje je bardzo wolne tempo pracy
 • piszą z błędami, chociaż znają zasady ortograficzne.
Jeżeli Państwa dziecko boryka się z takimi problemami, ma zdiagnozowaną dysleksję rozwojową, jest w grupie ryzyka dysleksji, ma problemy z lateralizacją, mają Państwo problem z dysleksją u dorosłych - zachęcamy do kontaktu. Zdiagnozujemy problem, pomożemy w pokonywaniu specyficznych trudności szkolnych oraz pomożemy funkcjonować dorosłej osobie z dysleksją.

Cel diagnozy metodą Warnkego

Diagnoza metodą Warnkego weryfikuje stopień sprawności i umiejętności w zakresie:
 • percepcji wzrokowej
 • percepcji słuchowej
 • umiejętności potrzebnych do śledzenia toku lekcji
 • rozumienia języka mówionego i pisanego
 • określenia stopnia zręczności ruchowej i koordynacji półkul mózgowych
 • zapamiętywania
 • różnicowania głosek o podobnym brzmieniu
 • automatyzacji procesu czytania.

Opis diagnozy metodą Warnkego

Diagnoza Metodą Warnkego obejmuje:
 • wywiad z rodzicem ( w przypadku dziecka)
 • osiem testów wzrokowych i słuchowych z urządzeniem Brain Audiometr
 • ocenę stopnia koordynacji oko-ręka
 • czytanie głośne – materiał bezsensowny
 • test krótkoterminowego zapamiętywania sylab
 • test selektywności percepcji
 • spostrzeganie dynamiczne
 • testy współpracy obuocznej
 • określenie strategii literowania i głoskowania
 • obserwację końcową.
Badanie trwa około 1,5 godziny. W oparciu o wynik diagnozy, terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.
 

Jak umówić się na diagnozę?

Diagnoza prowadzona jest przez doświadczonego pedagoga, terapeutę metody Warnkego i Sensomotoryki.
tel.kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336-10-36

Zapraszamy do kontaktu!