tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

Objawy dysleksji

Wyszukaj w serwisie
"Nie ma obiektywnie trudnej wiedzy, 
lecz jej nabywanie może być  subiektywnie odczuwane jako trudne...
... i może być odzwierciedleniem stanu,
w którym odbija się określona sytuacja zewnętrzna lub wewnętrzna,
zatrzymująca go w realizacji dążenia i zadania."
                                                                                                                                            L. Bandura, 1968

Objawy dysleksji wskazujące na możliwość wystąpienia trudności szkolnych rodzice mogą zaobserwować we wczesnym dzieciństwie. Wtedy jeszcze trudno połączyć zachowanie i umiejętności dziecka z przyszłymi deficytami i samą dysleksją. Im dziecko jest starsze, tym bardziej jego trudności mają już specyficzny dyslektyczny charakter.
 

Objawy dysleksji - przykłady:

 • Krzyś zamiast słowa SOK czyta KOS
 • Ala napisała w zeszycie liczbę 63 zamiast 36 i mimo, iż jest już w IV klasie wciąż liczy na palcach
 • Jasiu nie rysuje niczego innego (ani w inny niż to zwykle robi sposób) oprócz domków i statków, nawet jeśli wymaga się od niego w zadaniu konkretnych rysunków
 • Filip zadaje niedokończone pytania nie czekając na odpowiedzi
 • Kacper nie potrafi powtórzyć tego, co przed chwilą ktoś do niego powiedział
 • Basia myli określenia dziś i wczoraj i nie potrafi kolejno wymienić miesięcy w roku, mimo iż lubi dyskutować i dobrze sobie radzi w rozmowie na tematy z tym związane (np.pogoda i pory roku)
 • Ania zapomina o odrabianiu lekcji, nie pamięta gdzie położyła książkę czy zeszyt
 • Dominika czyta „zjadając” literki, tworzy (zmyśla) słowa niewystępujące w tekście
 • Piotruś przestawia literki w słowach duże i małe (agNieszKa), pisze literki odwrotnie (np. brzuszek literki b i d po niewłaściwej stronie)
 • Kasia fatalnie wypada na dyktandach, pisze słowa jak słyszy, np. jusz- już, japko- jabłko.
   
We wczesnych etapach rozwoju mówimy o ryzyku dysleksji, czyli zaburzeniach w rozwoju psychoruchowym i poznawczym, które mogą warunkować wystąpienie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (M. Bogdanowicz). Pamiętać jednak należy, że „dziecko z ryzyka dysleksji nie musi stać się osobą z dysleksją.” (G. Krasowicz-Kupis).
 

Objawy ryzyka dysleksji w wieku niemowlęcym:

 • opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy, asymetryczne ułożenie ciała
 • opóźniony rozwój chwytu
 • opóźnienia w rozwoju mowy  - opóźnienie gaworzenia.

 

Objawy ryzyka dysleksji w wieku poniemowlęcym:

 • opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi
 • osłabiona sprawność manualna, nieporadna samoobsługa, mała sprawność w zabawach manipulacyjnych
 • zaburzenia w zakresie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, brak prób samodzielnego rysowania, nieumiejętność odwzorowywania linii (ok. 2 lat) i koła (3 lata),
 

Objawy ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym:

 • słaba koordynacja ruchów całego ciała, kłopoty z utrzymaniem równowagi
 • słaba sprawność rąk
 • zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa: trudności z konstruowaniem budowli z klocków, kłopoty z układankami, puzzlami, problemy i niechęć do  rysowania, nieprawidłowy chwyt, trudności w czynnościach samoobsługowych
 • opóźniona lateralizacja, brak przejawów preferencji ręki
 • słaba orientacja w schemacie ciała
 • opóźniony lub zaburzony rozwój mowy: przekręcanie wyrazów, trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów i aliteracji
 • trudności z zapamiętywaniem wierszyków, piosenek, sekwencji nazw)
 • mały zasób słów, duża liczba błędów gramatycznych
 • zaburzone procesy automatyzacji w obszarze integracji percepcyjno-motorycznej.
 

Objawy ryzyka dysleksji u dziecka 6-letniego:

 • obniżona sprawność ruchowa, kłopoty z równowagą, obniżona sprawność manualna, niepoprawne rysowanie lub malowanie, trudności z wycinaniem
 • lateralizacja opóźniona, nieustalona
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej: trudności z rzucaniem i chwytaniem piłki, trudności z odwzorowywaniem (szlaczki, figury), problemy z  różnicowaniem kształtów
 • opóźniony lub zaburzony rozwój mowy: wady wymowy, przekręcanie wyrazów, błędy gramatyczne, zaburzenia słuchu fonematycznego, trudności w zapamiętywaniu wierszy,serii poleceń i nazw
 • opóźnienie rozwoju orientacji w schemacie ciała: trudności ze wskazywaniem stron ciała i przestrzeni
 • zaburzenia orientacji w czasie – trudności z określaniem pory dnia, roku, daty
 • trudności w opanowaniu podstaw nauki czytania i pisania: wolne tempo czytania, głoskowanie i kłopoty z syntezą lub szybkie tempo czytania, przekręcanie wyrazów, problemy ze zrozumieniem
 • nieprawidłowy kierunek pisania liter, wyrazów. (G. Krasowicz-Kupis).

W przypadku zauważenia omówionych trudności, należy zgłosić się z dzieckiem na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną w celu oceny ryzyka wystąpienia dysleksji lub zdiagnozowania dysleksji rozwojowej oraz ustalenia najwłaściwszych dla dziecka form i sposobów pracy terapeutycznej.  Ważna jest świadomość, że im wcześniej zostaną podjęte działania wspierające rozwój dziecka, tym efekty pracy będą lepsze.

Czytaj więcej...