tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

Przyczyny dysleksji

Wyszukaj w serwisie
Jeżeli istnieje coś, co odróżnia ludzi od wszystkich innych żywych istot, jest to fakt,
iż potrafimy się uczyć i to przez całe życie.

Nasz mózg jest gigantyczną maszyną służącą do ekstrakcji reguł, która sprawdza każdą nową informację pod kątem jej zgodności z regułami, sortuje je i automatyzuje.
... i zaczyna to robić bardzo wcześnie.

W okresie prenatalnym, okołoporodowym, we wczesnym dzieciństwie może dojść  w centralnym układzie nerwowym do niedokształcenia struktur, mikrouszkodzeń, wolnego tempa rozwoju w obszarach odpowiedzialnych za rozwój analizatorów (wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego)  związanych z procesami nauki czytania i pisania.
 
Według profesora Nicolsona, autora książki „Dysleksja u dzieci” zaburzenia czytania stanowią tylko czubek góry lodowej i wszystkie funkcje podstawowe, do których między innymi należą prędkość przetwarzania i zdolności motoryczne, są prawdopodobnie zaburzone. Dzieci z dysleksją ukrywają z dużym wysiłkiem deficyty w zakresie wielu umiejętności, przez świadome kompensowanie niedostatecznych automatyzacji.
 
 

Dysleksja związana jest z deficytami w automatyzacji w obszarach:

Wzrokowym w postaci:

 • zeza ukrytego
 • nieostrych ruchów sakkadowych oczu
 • nieprawidłowości w spostrzeganiu dynamicznym.

Kinestetyczno-ruchowym w postaci:

 • trudności z synchronicznym wystukiwaniem rytmu (zaburzenia koordynacji  wzrokowo-słuchowo-ruchowej)
 • problemów z utrzymaniem równowagi
 • trudności z szybką reakcją ruchową na bodziec słuchowy lub wzrokowy.

Słuchowym  w postaci:

 • problemów z rozpoznawaniem fonemów (lub głosek)
 • trudności z ocenianiem kolejności występowania bodźców
 • trudności z rozpoznawaniem wzorców słuchowych
 • trudności z dostępem do słownictwa
 • problemów z krótkotrwałym zapamiętywaniem
 • problemów z różnicowaniem tonów
 • zaburzonej wrażliwości na dźwięki
 • deficytów słyszenia kierunkowego (lokalizacji źródła dźwięku).


Dysleksja może mieć podłoże genetyczne

nieprawidłowości związane z chromosomem X, to znaczy geny mają również wpływ na umiejętności w zakresie czytania i ortografii (B.F.Pennington i R.K.Olson). W badaniach stwierdzono, że chłopiec, którego rodzic lub rodzeństwo jest dyslektyczne, ma 50% szans na bycie dyslektykiem (A.J.Fawcett, R.I.Nicolson).

Również w badaniach w badaniach DeFries i in. prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z czytaniem u krewnych dzieci ze stwierdzoną dysleksją było znacząco wyższe niż u krewnych dzieci, których umiejętności czytania pozostawały w normie (B.F.Pennington i R.K.Olson). W związku z tym szukając przyczyn dysleksji nie powinniśmy zapominać o genetyce.

Czytaj więcej...