tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

ROZWÓJ OSOBISTY I PROFILAKTYKA

Wyszukaj w serwisie
Rozwój osobisty to nasze działanie, zmierzające do polepszenia naszej osobowości, funkcjonowania lub rozwoju jakichkolwiek umiejętności. Wszystko co nas dotyczy w kontekście naszego doskonalenia jest rozwojem osobistym, bez względu na to, czy będziemy ulepszać siebie w kontekście zawodowym czy prywatnym.
Profilaktyka jest szeregiem działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Polega ona na zapobieganiu poważniejszym konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie.

Rozwój osobisty i profilaktyka – metody wspomagające

W naszym ośrodku proponujemy metody pomocne i efektywne w rozwoju osobistym oraz profilaktyce:

Metoda Biofeedback

Poddając się treningowi możemy sterować własnym obrazem EEG oraz funkcjami fizjologicznymi organizmu dzięki własnej woli. W ten sposób uczymy się, w jaki sposób możemy celowo poprawiać swoje funkcjonowanie.
Powyższy trening przekłada się wprost na:
  • wzrost sprawności pamięci i zdolności uczenia się
  • poprawę koncentracji uwagi
  • usprawnienie podejmowania decyzji i zdolności organizacyjnych
  • wzrost odporności na stres, panowania nad lękami, tremą
  • poprawę zdolności kontroli stresu - uczy skutecznej i adekwatnej relaksacji
  • wzrost kreatywności i poczucia wartości
  • lepszą kontrolę nad natręctwami i złymi nawykami.

AudioTrainer 3000

Służy do przeprowadzania treningów przetwarzania i spostrzegania centralnego. Docierające do nas z otoczenia bodźce słuchowe i wzrokowe są przez nasze zmysły odpowiednio spostrzegane, a następnie przez mózg przetwarzane. Przebieg tego procesu możemy ocenić w sposób mierzalny, a następnie tak go wytrenować, aby przebiegał prawidłowo. Za pomocą urządzenia wykonujemy 8 różnych typów treningów. Przy codziennym 15-minutowym treningu już po okresie około sześciu tygodni można spodziewać się widoczniej poprawy percepcji, uwagi i rozumienia języka.

RehaCom i Neuroforma

Trening funkcji poznawczych za pomocą RehaCom i Neuroformy proponujemy dzieciom i osobom dorosłym. Są to systemy, które wspomagają poprawę uwagi, pamięci i innych funkcji poznawczych. Dzięki indywidualnym ustawieniom do możliwości osoby trenującej, systemy dokładnie odpowiadają potrzebom danej osoby, dostarczając zadań na takim poziomie, który jest w danym momencie wymagany. To z kolei w optymalny sposób poprawia funkcjonowanie osoby trenującej.
Neuroforma wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości oraz zapewnia bogatą ofertę ćwiczeń z zakresu:
•            motoryki małej i dużej
•            orientacji przestrzennej
•            torowania proprioceptywnego
•            ćwiczenia relaksacyjne (oddechowe)
•            ćwiczenia napięcia twarzy- mimika
•            ćwiczenia uwagowe (koncentracja uwagi, pamięć, matematyka).
 
Trening RehaCom wykonywany jest z pomocą specjalnego panelu, który umożliwia również trening osób z problemami w zakresie koordynacji ruchowej. Zaletą systemu RehaCom jest możliwość dostosowania trudności zadania do możliwości i percepcji osoby. Zakłada się, że aby klient był pozytywnie zmotywowany podczas treningu, zadanie nie może być ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe. Ćwiczenia są wielowymiarowe: jeśli na przykład osoba ćwiczy uwagę, do programu ćwiczeń mogą być stopniowo włączane zadania związane z ćwiczeniem sprawności innych funkcji, jak np. pamięć krótkoterminowa czy rozwiązywanie problemów.
 

Zapisz się na trening lub skonsultuj się ze specjalistą

Treningi prowadzone są przez doświadczonych pedagogów, psychologów.
tel.kom.693-396-774
tel./fax: (71) 336-10-36

Zapraszamy do kontaktu!