tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

TERAPIA DEPRESJI

Wyszukaj w serwisie

Depresja - dysfunkcje płata czołowego

Depresja jest obecnie zaliczana do chorób najbardziej zagrażających współczesnemu człowiekowi. W przebiegu zaburzeń depresyjnych obserwuje się osłabienie wielu sprawności poznawczych, szczególnie tych, które powiązane są z funkcjonowaniem płatów czołowych.
Obszary kory czołowej oraz przedczołowej uczestniczą nie tylko w regulacji procesów poznawczych, ale również w regulacji nastroju, zachowań i budowaniu relacji społecznych. Dysfunkcje czynnościowe w obszarze płatów czołowych doprowadzają do trudności w zakresie planowania i organizowania działań, a także rozwiązywania problemów.
W terapii depresji dążymy do zaktywizowania procesów poznawczych związanych bezpośrednio z procesem myślenia abstrakcyjnego, zapamiętywania i regulacji emocji, a w konsekwencji także zachowania. Prawidłowe funkcjonowania tzw. work memory, jako bazy sterującej funkcjami poznawczymi mózgu, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo adekwatnych zachowań i emocji.

Opis terapii depresji

Celem terapii depresji jest przywrócenie równowagi psychofizycznej. Dzięki temu pacjent potrafi adoptować się do bieżącej sytuacji życiowej i radzić sobie z pojawiającymi się problemami.
W naszym ośrodku do terapii depresji wykorzystujemy nieinwazyjne metody oparte na neuromodulacji. Zastosowanie ich w terapii polega na stymulacji obszarów kory czołowej metodą EEG Biofeedback lub tDCS. Metody te są uzupełnieniem farmakoterapii oraz psychoterapii.

W terapii depresji z wykorzystaniem takich narzędzi jak EEG Biofeedback oraz tDCS chodzi o pobudzenie lokalizacji korowej zwanej DLPFC (Przedczołowa Kora Grzbietowo - Brzuszna) w lewej półkuli mózgowej. Lewą półkulę uważa się odpowiedzialną za pozytywne myślenie, a prawą za negatywne odczucia. W depresji mamy bardzo często do czynienia z niską aktywacją płatów czołowych właśnie w lewej półkuli mózgowej. Można to zdiagnozować np. za pomocą badania QEEG.
 
W przypadku zastosowania w terapii depresji metody tDCS, elektrodę pobudzającą tzw. anodę, umieszczamy w płacie czołowym lewej półkuli, natomiast katodę montujemy w płacie przedczołowym prawej półkuli za pomocą których podawany jest odpowiedni bodziec elektryczny o wartości bezpiecznej dla tkanki mózgowej. Ma on za zadanie odpowiednio zwiększać lub zmniejszać pobudzenie korowe w danej lokalizacji.
Skuteczność wyżej wymienionych metod w leczeniu depresji potwierdzają bardzo dobre wyniki wielu badań naukowych.
 

Jak umówić się na terapię?

Terapia prowadzona jest przez doświadczonego psychologa, neuroterapeutę.
tel.kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336-10-36
Zapraszamy do kontaktu!