tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

TERAPIA DYSLEKSJI

Wyszukaj w serwisie

Czym jest dysleksja?

Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów - są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo. Dysleksja występuje w różnym nasileniu u kilkunastu procent populacji.
 
Dysleksja to nie choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się na całe życie. Możliwe jest jednak wyćwiczenie różnych strategii postępowania, dzięki którym dysleksja nie będzie przeszkadzać w życiu codziennym. Powinna w tym pomóc terapia pedagogiczna. Im wcześniej się rozpocznie, tym lepiej dla dziecka.

Przyczyny dysleksji

Przyczyny dysleksji nie zostały do tej pory dokładnie poznane, jednak przyjmuje się, że jedną z głównych przyczyn są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Mają istotne znaczenie dla prawidłowego rozumienia treści mowy. Już w wieku przedszkolnym zbyt niska świadomość fonetyczna, bardzo ważna w nauce języka pisanego, jest związana z zaburzeniami podstawowych funkcji przetwarzania słuchowego. CAPD jak i specyficzny rozkład aktywności bioelektrycznej mózgu w czasie wykonywania prostych zadań językowych potwierdzają, że dysleksja to zjawisko o podłożu biologicznym.

Objawy dysleksji

O dyslesji możemy mówić w przypadku osób, które:
 • czytają, ale nie rozumieją treści przeczytanego tekstu
 • źle interpretują skierowane do nich polecenia
 • zużywają dużo energii na wykonanie prostych czynności
 • w domu piszą poprawnie, a w szkole popełniają dużo błędów (np. dyktanda)
 • są bardzo wrażliwe na hałas
 • mają kłopoty ze zrozumieniem dłuższych wypowiedzi
 • nie potrafią powtórzyć usłyszanych treści
 • mają trudności z uczeniem się na pamięć: wierszy, tabliczki mnożenia, dni tygodnia, czy też nazw miesięcy
 • mają problemy z czytaniem, mówieniem i pisaniem
 • osiągają niskie wyniki w nauce mimo długiego czasu poświęconego na uczenie się
 • nadmiernie zwracają uwagę na nieistotne bodźce słuchowe
 • wykazują trudności ze skupieniem uwagi na konkretnym bodźcu zwłaszcza w hałaśliwym środowisku
 • szybko się męczą, wyłączają się.
Jeżeli rozpoznają Państwo jeden lub kilka wymienionych objawów u dziecka lub dorosłego, zachęcamy do kontaktu z nami. Zdiagnozujemy problem i na bazie uzyskanych wyników dobierzemy odpowiedni trening.

Terapia dysleksji Metodą Warnkego

Im wcześniej po zauważeniu niepokojących objawów zostanie podjęta terapia, tym większa jest jej skuteczność. Dzięki treningom zwiększamy komfort życia pacjentów z dysleksją. Program terapeutyczny zawiera:
 • trening funkcji podstawowych – automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych
 • trening lateralizacji – automatyzacja koordynacji półkul mózgowych
 • rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.
Dzięki treningowi mózg porządkuje odebrane bodźce, co prowadzi do zrozumienia przekazywanych informacji i jest w stanie je odczytać w sposób automatyczny. Zaburzenia automatyzacji stanowią istotną przyczynę problemów rozwojowych, obejmujących sferę języka mówionego i pisanego, a tym samym trudności w nauce.
 
Aby osiągnąć rezultaty, ważne jest aby odbyło się minimum 10 spotkań z terapeutą, warto jest aby pacjent pracował w domu na przenośnym urządzeniu dedykowanym do metody - Brain-Boy Universal.
 

Jak umówić się na terapię?

Terapia prowadzona jest przez doświadczonego psychologa, terapeutę metody Warnkego i Sensomotoryki.
tel.kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336-10-36
Zapraszamy do kontaktu!