tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

TERAPIA ŁAGODNYCH ZABURZEŃ POZNAWCZYCH

Wyszukaj w serwisie

Czym są łagodne zaburzenia poznawcze?

Łagodne zaburzenia poznawcze (MCI) określają kliniczny stan, w którym występuje osłabienie funkcji poznawczych, zazwyczaj pamięci, ale nie o nasilaniu takim jak w otępieniu. Osoby z MCI zgłaszają pogorszenie pamięci i/lub innych funkcji poznawczych, ale ciągle funkcjonują samodzielnie i ich codzienna aktywność życiowa jest zachowana, chociaż mogą występować w tym obszarze niewielkie zaburzenia. Liczne badania wykazały, że u osób z MCI występuje podwyższone ryzyko wystąpienia otępienia.

Objawy łagodnych zaburzeń poznawczych

W przypadku łagodnych zaburzeń poznawczych występuje:
  • obiektywnie stwierdzone nieznaczne pogorszenie pamięci lub innej sfery poznawczej
  • subiektywne skargi pacjenta na kłopoty z pamięcią
  • mimo nieznacznych deficytów, zachowane jest prawidłowe, globalne funkcjonowanie poznawcze
  • zachowana jest również prawidłowa, codzienna aktywność życiowa - zwykle nie występują trudności w ogólnym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym
  • ogólne zachowanie starszej osoby może charakteryzować chaotyczność oraz dezorganizacja.
Jeżeli jest się zaniepokojonym zmianą sprawności poznawczej lub powyższe objawy można odnieść do siebie bądź osoby bliskiej należy skonsultować się ze specjalistą i podjąć odpowiednie kroki do przeprowadzenia właściwej diagnozy i dalszego postępowania.

Opis przebiegu terapii łagodnych zaburzeń poznawczych

W terapii łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI) głównym celem jest:
  • poprawa w zakresie zaburzonej aktywności poznawczej
  • zapobieganie lub spowolnienie przejścia do otępienia
  • edukacja zdrowotna dotycząca modyfikowalnych czynników ryzyka, które mogą wpływać na pogorszenie prawidłowego funkcjonowania poznawczego
  • edukacja związana z zachowaniem aktywnego trybu życia zarówno umysłowego jak i fizycznego.
Podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne metody terapeutyczne:

EEG Biofeedback

Rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo).
Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Neuroforma

Metoda wykorzystująca technologię wirtualnej rzeczywistości, która stanowi wsparcie klasycznego modelu terapii poznawczej i ruchowej. Podczas treningów usprawniamy funkcje poznawcze i koordynację wzrokowo - ruchową, pozwalający na wielopoziomowy rozwój lub kompensację deficytów pacjenta.
Pacjent pod kierunkiem terapeuty pracuje ze specjalnie przygotowanymi programami komputerowymi. Treningi są atrakcyjne a metoda stwarza możliwości dostosowania poziomu trudności wykonywanych zadań do poziomu na jakim aktualnie znajduje się pacjent oraz stopniowym zwiększaniu go wraz z jego postępami.

Rehacom

System komputerowy wspomagający rehabilitację funkcji poznawczych (pamięci, uwagi i in.). RehaCom jest narzędziem wyposażonym w mechanizm autoadaptacji, który automatycznie dopasowuje poziom trudności trenowanych zadań w zależności od aktualnych osiągnięć pacjenta.
Poprawne rozwiązanie zadania skutkuje zwiększeniem poziomu trudności, a popełnienie zbyt dużej ilości błędów, zmniejsza poziom skomplikowania zadań. Takie podejście umożliwia utrzymanie odpowiedniej motywacji pacjenta w trakcie treningu. Narzędzie zawiera ponad 20 procedur treningowych na różnych poziomach, co pozwala na urozmaicenie treningów.

tDCS

Metoda mikropolaryzacji polegająca na przezczaszkowej stymulacji ośrodków korowych mózgu poprzez pobudzanie ich prądem stałym o bardzo niewielkim natężeniu. Podczas treningów dokonujemy neuromodulacji mózgu czyli wpływamy na tworzenie nowych połączeń neuronalnych a tym samym „pobudzamy” mózg do podejmowania nowych zadań. Terapia jest nieinwazyjna i niebolesna dla pacjenta.

Zapisz się na terapię lub skonsultuj się ze specjalistą

Terapia prowadzona jest przez doświadczonego psychologa, neuroterapeutę.
tel.kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336-10-36
Zapraszamy do kontaktu!