tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

Terapia logopedyczna - Terapia ręki

Wyszukaj w serwisie

Terepia logopedyczna
Terapia ręki dla dzieci z trudnościami szkolnymi

Funkcje manualne i funkcje mowy zaliczane są do wyższych czynności mózgowych, czyli takich, które są wynikiem pracy całego mózgu. Motoryka precyzyjna (tzw. mała) oraz komunikacja językowa są ze sobą ściśle powiązane ze względu na bliskość położenia i funkcjonalność w mózgowej organizacji. Obszar kory mózgowej odpowiedzialnej za ruch ręki jest nie tylko zdumiewająco rozległy, ale pokrywa się z obszarem związanym z mową.

Ręka to wyspecjalizowany narząd, którego sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania człowieka. Zatem usprawnienie pola ruchowego ręki wpływa na usprawnienie pola odpowiedzialnego za ruchy artykulacyjne. Człowiek do prawidłowego rozwoju potrzebuje nie tylko umiejętności wykonywania precyzyjnych ruchów, ale również umiejętności tworzenia, zapamiętywania i odtwarzania skomplikowanych modeli ruchowych ukierunkowanych na cel, czyli tzw. praksji. Ogromną rolę w prawidłowym przebiegu wspomnianych procesów odgrywa również motoryka duża, ponieważ prawidłowe wzorce ruchowe oraz prawidłowa postawa ciała mają bezpośredni wpływ na prawidłowe ukształtowanie ruchów precyzyjnych.

Wg dr T. Kaczan: „Niezgrabność ruchowa w obrębie motoryki małej (niezgrabność manualna) często współwystępuje z wadami wymowy na tle obniżonej sprawności narządów artykulacyjnych. Dysgrafia, dysleksja są także zaburzeniami komunikacji językowej. U dużej części dzieci dyslektycznych występują różnorodne zaburzenia mowy i zaburzenia motoryki precyzyjnej”.

Bardzo często trudności szkolne nie wynikają z deficytów biopsychicznych uczniów czy z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, ale z problemów grafomotorycznych, czyli trudności związanych z pisaniem, kolorowaniem, i wycinaniem. Dysgrafia jest obok dysleksji i dysortografii najczęstszą przyczyną szkolnych niepowodzeń. Charakteryzują się one niskim poziomem graficznym pisma, w wyniku czego pismo jest nie tylko nieestetyczne, ale i nieczytelne. Trudności te bardzo szybko powodują obniżenie motywacji do zadań wymagających pisania odręcznego. Jest to związane ze zwiększoną męczliwością w czasie pisania. Uczniowie ci nie nadążają również z notowaniem czy przepisywaniem z tablicy. W efekcie dzieci nie są w stanie osiągnąć sukcesu szkolnego, mimo że mają odpowiednie predyspozycje intelektualne.  Takim uczniom proponujemy terapię ręki, która obejmuje:
 • usprawnianie motoryki precyzyjnej,
 • wypracowanie prawidłowego chwytu pisarskiego,
 • dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów czy struktur materiałów.
Dodatkowym celem terapii ręki jest:
 • poprawa koncentracji,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • umiejętność przekraczania linii środka ciała,
 • wykształcenie poczucia sprawstwa,
 • zwiększenie motywacji wewnętrznej,
 • rozwijanie kreatywności dziecka.

  Jak umówić się na terapię?
   

  Terapia prowadzona jest przez doświadczonego neurologopedę, terapeutę ręki,
  terapeutę metody Warnkego
  .

  tel.kom. 693-396-774
  tel./fax: (71) 336-10-36

  Zapraszamy do kontaktu!