tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

TERAPIA
Wyszukaj w serwisie

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna skierowana jest  na zamierzone oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Celem terapii logopedycznej jest:
  • korygowanie zaburzeń mowy;
  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego;
  • usprawnianie funkcji pokarmowych;
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej;
  • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego;
  • stwarzanie możliwości porozumiewania się tym osobom, które nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna).

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, a same metody pracy dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości poznawczych pacjenta.