tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

TERAPIA
Wyszukaj w serwisie

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest świadomym i celowym oddziaływaniem na druga osobę (najczęściej dzieci wieku szkolnego) za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo- poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. 

Terapia pedagogiczna stanowi specjalną interwencję pedagogiczną, zmierzającą do przywrócenia określonych norm społecznych cech zachowania edukacyjnego, jako postawy celującej w rozwoju umysłowym człowieka. Opiera się również na oddziaływaniu za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.

Pedagoterapia ma na celu
  • przywracanie powodzenia edukacyjnego poprzez reedukację
  • re-wychowanie prowadzące do pozytywnych zmian w obrębie sfer: poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej, a także osobowości w strukturze umiejętności nabywania wiedzy ogólnej;
  • przywrócenie w miarę zasobów psychosomatycznych jednostki możliwości rozwoju umysłowego do normatywu społecznego;
  • stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży - jest to cel nadrzędny;
  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho - motorycznych;
  • wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych;
  • eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki;
  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno - społecznych i ich konsekwencji.