tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

TERAPIA
Wyszukaj w serwisie

Terapia w domu

W przypadku, kiedy zalecana jest regularna terapia i wspierające ją dodatkowe treningi możliwe jest wykonywanie ćwiczeń terapeutycznych w warunkach domowych. 
Taki trening w warunkach domowych może być szczególnie pomocny, kiedy regularna terapia jest niewystarczająco intensywna. 
Pomocne w tym procesie będą takie urządzenia jak:
 • BrainBoy Universal (BBU); 
 • AudioTrainer 3000,
 • aparat do audiowizualnej stymulacji DavidPal 
 • urządzenie do nauki relaksacji, opanowywania stresu- GSR

Trening z pomocą BrainBoy Universal (BBU) może trwać ok. 20 min. dziennie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Przy pomocy BBU mogą być trenowane różne funkcje, potrzebne dla prawidłowego przebiegu procesów centralnego przetwarzania:
 • próg kolejności (wzrokowej i słuchowej);
 • słyszenie kierunkowe;
 • rozpoznawanie wzorców;
 • różnicowanie tonów;
 • koordynacja wzrokowo-motoryczna;
 • decyzyjny czas reakcji.
Brain-Boy Universal otrzymał wygląd zabawki, przede wszystkim po to, aby przyciągnąć uwagę dziecka. Jest przy tym w pełni profesjonalnym narzędziem treningowym umożliwiającym zmianę funkcji mózgu związanych z procesami koniecznymi do opanowania nauki czytania.
Ze swoimi siedmioma różnymi grami treningowymi, Brain-Boy Universal oferuje łatwy i efektywny oraz naukowo potwierdzony sposób usprawnienia funkcji centralnego słyszenia, co sprawia, że może stanowić skuteczną pomoc w terapii osób z dysleksją, zaburzeniami mowy i in.  
 • Próg kolejności: wytwarzane są dwa tony lub błyski światła. Osoba ćwicząca jest proszona o identyfikację, po której stronie słyszała/widziała pierwszy z nich. (zakres interwału: 5-800 ms)
 • Słyszenie przestrzenne:  musi być rozpoznana lokalizacja kliknięcia, które wydaje się docierać jakby z punktu bliskiego środka głowy. Ma to służyć treningowi słyszenia przestrzennego
 • Różnicowanie tonów: generowane są dwa dźwięki o zbliżonej wysokości tonu. Osoba ćwicząca musi rozpoznać różnicę oraz kolejność ich pojawiania się (1-80%)
 • Koordynacja wzrokowo-motoryczna: w tym programie, użytkownik musi naciskać klawisze.  zgodnie z dźwiękami słyszanymi w słuchawkach jako klik. Jeśli trenujący robi to w synchronii z urządzeniem, szybkość zwiększa się (zakres 160-900 ms)
 • Decyzyjny czas reakcji: to jest połączenie różnicowania tonów i reakcji. Tutaj użytkownik musi zidentyfikować różnicę dwóch podanych tonów, rozpoznać, z której strony się pojawiły i wskazywać je tak szybko jak to tylko możliwe.
 • Rozpoznawanie wzorca: ten program wytwarza trzy tony, z których jeden jest inny i musi zostać rozpoznany. W odpowiedzi na sukces, czas trwania tonów oraz interwały między nimi zostają skrócone (zakres 10-800 ms)
Każdy program może zostać uruchomiony poczynając od innego poziomu, dzięki czemu jest dopasowany zarówno dla początkujących jak i ekspertów.
Urządzenie posiada szczegółową instrukcję dla rodzica/ nauczyciela, ale także specjalną instrukcje obsługi dla dziecka.

Aparat posiada certyfikaty medyczne, dzięki czemu każdy nauczyciel lub rodzic może mieć pewność, że Brain-Boy będzie bezpieczny dla dziecka.

Więcej o BBU tutaj.
 
Urządzenie Audio-Trainer 3000 przeznaczone jest dla osób dorosłych z możliwością treningu w gabinecie lub w domu.


Aparat został opracowany w ścisłej współpracy naukowców i audiologów w celu przeprowadzania treningów przetwarzania i spostrzegania centralnego docierających z otoczenia bodźców słuchowych i wzrokowych.
Wyżej opisane umiejętności można ocenić  w sposób mierzalny i wytrenować korzystając z ośmiu treningów, zawartych w urządzeniu.
Uzyskane wartości odnosimy do wartości  nomatywnych odpowiednich dla danego wieku. Jeżeli wyniki są poza normą zalecany jest systematyczny trening centralnego przetwarzania słuchowego.

Przy codziennym 15-minutowym treningu ośmiu ćwiczeń  po okresie około sześciu tygodni można spodziewać się widoczniej poprawy percepcji, uwagi i rozumienia języka.

Więcej o aparacie Audio-Trainer 3000 tutaj.
Ludzki mózg w swej wyjatkowej plastyczności bardzo czuły na oddziaływanie wzrokowych i słuchowych bodźców zmysłowych.
 
 

Mało tego, nasz mózg potrafi się do nich dostosować, a my możemy oddziaływać takimi bodźcami na ludzki mózg dzięki tzw. stymulacji audiowizualnej (AVE), do której posłuży nam urządzenie DAVID Delight. 
Wytwarzane przez aparat impulsy świetlne i dźwiękowe odpowiadają wartościom częstotliwości poszczególnych stanów świadomości, do których właśnie stymulowany jest nasz mózg w zależności od rodzaju użytego programu.

Więcej o treningu i urządzeniu tutaj.
GSR to możliwość wykonywania treningów biofeedback do osiągnięcia praktycznie przez każdego. Opracowany przez psychologów klinicznych oraz inżynierów, zajmujących się tematyką redukcji stresu, GSR2 to rzetelny, trwały, łatwo dostępny, prosty w użyciu i dający wiele dobroczynnych efektów aparat zaprojektowany tak, że nie ma konieczności podłączania zewnętrznych elektrod na palce. 
Elektrody stanowią integralną część urządzenia.

 

GSR2 działa automatycznie. Nie ma żadnego przycisku, który by go włączał i wyłączał. Może być używany w dowolnym miejscu.

Więcej tutaj.