tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

TERAPIA SPEKTRUM AUTYZMU

Wyszukaj w serwisie

Czym jest spektrum autyzmu?

W klasyfikacji DSM-4 używa się sformułowania: zaburzenia ze spectrum autyzmu, mając na myśli całościowe zaburzenia rozwojowe lub zespół Aspergera.
Autyzm określany jest obecnie jako całościowe zaburzenie rozwoju. Specjaliści twierdzą, że jest to zaburzenie o charakterze genetycznym i neurobiologicznym. Powstaje ze względu na predyspozycje genetyczne i/lub zaburzenia rozwoju płodu w okresie prenatalnym, czy też ze względu na udział tzw. niekorzystnych czynników okołoporodowych.
Ocenia się, że około 50% autystów w ogóle nie mówi. Jednak za oś objawów autystycznych uważa się problemy z nawiązywaniem relacji interpersonalnych, również tych niewerbalnych, np. brak poczucia empatii i brak umiejętności rozpoznawania emocji u drugiego człowieka (partnera w relacji). W autyzmie obserwujemy często brak dobrej integracji sensomotorycznej oraz różnego stopnia niepełnosprawność intelektualną (niepełnosprawność funkcji poznawczych).
W klasyfikacji ICD-10 mówi się, że pierwsze objawy autyzmu powinny zostać rozpoznane w pierwszych trzech latach życia, ponieważ już w 6-8 miesiącu życia u noworodka może zacząć ujawniać się zupełny brak zainteresowania drugą osobą, a także brak nawiązania z nią kontaktu. Wczesne wykrywanie i diagnoza, umożliwiają szybką interwencję.
Główne objawy autyzmu:
  • zaburzenia progu wrażliwości na bodźce sensoryczne
  • nadaktywność i trudności z koncentracją uwagi
  • labilność emocjonalna, skłonność do samookaleczeń
  • wzorce ciągle powtarzanych zachowań
  • rozwinięte ponad wiek niszowe umiejętności (np. zdolności matematyczne, zapamiętywania).

Opis przebiegu terapii autyzmu

W terapii dzieci autystycznych w naszym ośrodku koncentrujemy się na:
  • obniżeniu nadpobudliwości psychoruchowej
  • poprawie funkcji koncentracji uwagi i pamięci
  • obniżeniu emocji lękowych
  • poprawie funkcji sensomotorycznych.
Metody wykorzystywane w terapii:

EEG Biofeedback

Rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

HEG Biofeedback

HEG Biofeedback możliwia pacjentowi obserwowanie zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych. Pacjenci bardzo szybko uczą się świadomie zmieniać ten poziom, a nawet zmieniać stopień natlenienia krwi.
Terapia HEG Biofeedback jest dla pacjenta łatwa do zrozumienia, a postępy treningu są szybko zauważalne i wymierne poprzez zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo).
Jest to bardzo efektywna metoda pracy z autystami z uwagi na małą liczbę artefaktów, szczególnie w lokalizacji czołowej. To właśnie w lokalizacji czołowej u osób autystycznych często występuje tzw. hipoperfuzja płatów czołowych, czyli obniżone krążenie mózgowe krwi. Stan ten koreluje ze zwolnieniem zapisu EEG w tym obszarze, a więc z przewagą tzw. fal wolnych, deltą i thetą, które są odpowiedzialne za kłopoty z koncentracją uwagi.

Sensomotoryka

Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.
Terapia sensomotoryczna nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

tDCS

Metoda mikropolaryzacji polegająca na przezczaszkowej stymulacji ośrodków korowych mózgu poprzez pobudzanie ich prądem stałym o bardzo niewielkim natężeniu. Podczas treningów dokonujemy neuromodulacji mózgu czyli wpływamy na tworzenie nowych połączeń neuronalnych a tym samym „pobudzamy” mózg do podejmowania nowych zadań. Terapia jest nieinwazyjna i niebolesna dla pacjenta.

 

Zapisz dziecko na terapię lub skonsultuj się ze specjalistą

Terapia prowadzona jest przez doświadczonego psychologa, neuroterapeutę.
tel.kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336-10-36
Zapraszamy do kontaktu!