tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Wyszukaj w serwisie
W diagnozie psychologicznej duże znaczenie mają standaryzowane testy psychologiczne. W naszym ośrodku, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności klinicznej posługujemy się testami badającymi iloraz inteligencji oraz funkcje ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Testy wykorzystywane podczas diagnozy

Test WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children) - test inteligencji dla dzieci

 • pozwala ocenić werbalny i niewerbalny iloraz inteligencji IQ
 • składa się z 11 podtestów, badających poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych
 • dzieli się na skalę słowną i bezsłowną (wykonawczą)
 • badanie ma charakter indywidualny.                                                                 

Test WAIS-R (PL) (Wechsler Adult Intelligence Scale) - test inteligencji dla dorosłych

 • skonstruowany na tej samej zasadzie co test dla dzieci, ale zadania mają wyższy stopień trudności.

Test Matryc Ravena (test matryc progresywnych)

 • test diagnozujący tzw. inteligencję niewerbalną niezależną od doświadczenia osoby badanej, jej wykształcenia czy też pochodzenia
 • test sprawdza zdolność jednostki do logicznego myślenia.

Test D-2 - test neuropsychologiczny

 • wyniki testu pozwalają ocenić zdolność koncentracji, uwagę, tempo pracy umysłowej oraz dokładność jej wykonania
 • stosowany przez Biomed na początku i na końcu terapii zaburzeń koncentracji uwagi (w celu weryfikacji uzyskanych efektów).

Test Bender-Kopitz - test neuropsychologiczny dla dzieci

 • bada dojrzałość percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci od 5 do 10 roku życia
 • metoda służąca do rozpoznawania mikroorganicznych uszkodzeń mózgu (OUN)
 • badanie ma charakter indywidualny.

Test Pamięci Wzrokowej Bentona - test neuropsychologiczny dla dzieci, młodzieży, dorosłych

 • test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej
 • diagnoza również w kierunku wykrycia ewentualnych zmian organicznych w OUN
 • badanie ma przebieg indywidualny; czas wykonania testu jest nieograniczony.

MMSE (Mini Mental State Examination) - test neuropsychologiczny

 • przesiewowa metoda oceny funkcji poznawczych; często używana w diagnostyce otępień.

Test Fluencji Słownej - test neuropsychologiczny

 • test pozwala na zbadanie płynności słownej semantycznej lub literowej w czasie ograniczonym do 60 sekund.

Test Rysowania Zegara - test neuropsychologiczny

 • służy do oceny organizacji wzrokowo- przestrzennej.

Jak się umówić na badanie?

Badanie prowadzone jest przez doświadczonego psychologa, neuroterapeutę.
tel.kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336-10-36

Zapraszamy do kontaktu!