tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

TRENINGI DLA OSÓB ZDROWYCH
Wyszukaj w serwisie

Rozwój osobisty i profilaktyka

Każde nasze działanie, zmierzające do polepszenia naszego charakteru, osobowości lub jakichkolwiek naszych umiejętności to rozwój osobisty. Wszystko co nas dotyczy w kontekście naszego doskonalenia jest rozwojem osobistym, bez względu na to, czy będziemy ulepszać siebie w kontekście zawodowym czy osobistym.
W naszym rozwoju osobistym z pewnością pomocne, a przy tym bardzo efektowane będą:
 • Biofeedback
 • Audiotrainer 3000
 • RehaCom 

Biofeedback umożliwia monitorowanie, modyfikację i kontrolę funkcji biologicznych organizmu poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego. Metoda początkowo rozwijała sie głównie w USA jako projekt NASA, dziś już znana i stosowana jest na całym świecie. 


W zależności od tego, jakie parametry fizjologiczne są analizowane i korygowane, możemy wyróżnić różne rodzaje biofeedbacku, m.in.:
 • eeg-biofeedback (neurofeedback) - analiza i korekta czynności bioelektrycznej mózgu,
 • gsr-biofeedback - analiza i korekta oporności elektrycznej skóry, która jest wskaźnikiem m.in. napięcia emocjonalnego;
 • EMG- biofeedback- analiza napięcia mięśniowego, będącego wskaźnikiem poziomu stresu;
Metoda biofeedbacku na zasadzie sprzężenia zwrotnego za pomocą specjalistycznych narzędzi odzwierciedla procesy psychofizjologiczne, których nie jesteśmy świadomi. Poddając się treningowi możemy sterować własnym obrazem EEG oraz funkcjami fizjologicznymi organizmu dzięki własnej siły woli. W ten sposób uczymy się, w jaki sposób możemy celowo wzmacniać lub osłabiać czynności bioelektryczne mózgu.
Usprawnienie pracy mózgu przekłada się wprost na:
 • wzrost sprawności pamięci i zdolności uczenia się;
 • poprawa koncentracji uwagi;
 • usprawnienie podejmowania decyzji i zdolności organizacyjnych;
 • wzrost odporności na stres, panowania nad lękami, tremą;
 • poprawa zdolności kontroli stresu - uczy skutecznej i adekwatnej relaksacji;
 • wzrost kreatywności i poczucia wartości;
 • lepszą kontrolę nad natręctwami i złymi nawykami.

Metodę Biofeedback zaleca się i wykorzystuje się w:
 • ADHD i ADD (deficyty uwagi);
 • nerwice lękowe, fobie, natręctwa;
 • depresje (wymagana konsultacja psychiatryczna);
 • uzależnienia (wymagana konsultacja lekarska);
 • zaburzenia odżywiania się (wskazana konsultacja psychiatryczna);
 • bezsenność, migrena;
 • reakcje na stres (w tym PTSD);
 • zespół wypalenia zawodowego;
 • chęć poprawy sprawności intelektualnej (koncentracja uwagi, pamięć);
 • chęć poprawy kreatywności, zdolności organizacyjnych, samooceny.
Należy zwrócić uwage na to, że nie zawsze każdy może z biofeedbacku skorzystać.
Kiedy trening nie jest zalecany?
 • ostre infekcje i zły stan ogólny;
 • stan po użyciu alkoholu, narkotyków, niektórych leków psychotropowych;
 • niektóre rodzaje padaczki;
 • ciężkie uszkodzenie mózgu.


Więcej na temat metody Biofeedback znajdziesz tutaj.

Docierające z otoczenia do nas bodźce słuchowe i wzrokowe są przez nasze zmysły odpowiednio spostrzegane, a następnie przez mózg przetwarzane. Jak ten proces przebiega możemy ocenić w sposób mierzalny, a następnie tak go wytrenować, aby przebiegał prawidłowo. 
 

 
Do przeprowadzania treningów przetwarzania i spostrzegania centralnego, docierających z otoczenia bodźców słuchowych i wzrokowych posłuży nam urządzenie AudioTrainer 3000 (znany także pod nazwą HörFit), dzięki któremu możemy wykonywać osiem różnych typów treningów, zawartych w urządzeniu.
Urządzenie Audio-Trainer 3000 przeznaczone jest dla osób dorosłych z możliwością treningu w gabinecie lub w domu.
Przy codziennym 15-minutowym treningu ośmiu ćwiczeń, po okresie około sześciu tygodni można spodziewać się widoczniej poprawy percepcji, uwagi i rozumienia języka.
 

Audio-Trainer3000Audio-Trainer 3000 jest:
 • funkcjonalny, łatwy w  obsłudze (tylko trzy przyciski);
 • istnieje dodatkowa opcja treningu: można włączyć bodźce wzrokowe -  sygnały wizualne za pośrednictwem włączajacych się diod;
 • oddzielna regulacja głośności dla obu uszu;
 • funkcja hałasu: szumy i głosy w celu stworzenia naturalnego środowiska;
 • dostarczany jest w praktycznej walizce wraz z instrukcją obsługi, słuchawkami i bateriami;
 • przeznaczony również dla ludzi z aparatem słuchowym.
Uzyskane wartości odniesione do wartości nomatywnych odpowiednich dla danego wieku, jeśli będa poza normą, będą wskaźnikiem do tego, czy zalecany jest systematyczny trening centralnego przetwarzania słuchowego.

Więcej o treningu centralnego przetwarzania wzrokowo- słuchowego tutaj.
 
RehaCom, mówiąc w skrócie, to system do specjalnie zaprojektowanej, komputerowo wspomaganej poprawy pracy naszego mózgu.
Wspomaga poprawę uwagi, pamięci i innych funkcji. Dzięki indywidualnym ustawieniom do możliwości pacjenta, system dokładnie odpowiada potrzebom osoby trenującej, dostarczając zadań na takim poziomie, który jest w danym momencie wymagany. To z kolei w optymalny sposób umożliwia poprawę funkcji mózgowych.
 

System RehaCom zawiera:
Więcej tutaj o systemie RehaCom oraz o jego funkcjonalności.