tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

Zespół

Wyszukaj w serwisie

Robert Kozłowski

Psycholog, neuroterapeuta, terapeuta, trener EEG Biofeedback.

Metodą biofeedback zajmuje się od 2000 r. Początkowo uczył się w Czechach pod kierunkiem neuroterapeutów czeskich (Certyfikat Instytutu EEG-biofeedback w Pradze). Dalszą wiedzę i doświadczenie zdobywał w Niemczech dzięki współpracy z MediTECH Electronic, a także uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biofeedback Foundation of Europe (m.in. Neurofeedback Fundamentals pod kierunkiem L. i M. Thompsonów z ADD Centre w Kanadzie, HRV-biofeedback prowadzony przez prof. Gervitza). Prowadzi szkolenia z zakresu Biofeedback, QEEG.
 

Dariusz Tuchowski

Psycholog, neuroterapeuta, terapeuta, trener EEG Biofeedback.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - kierunek organizacja i zarządzanie. W roku 2000 jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody Biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Początkowo jego zainteresowania, z racji zatrudnienia na stanowisku psychologa wojskowego, obejmowały zagadnienia stresu i radzenia sobie, a także wykorzystania metody Biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych.
Obecnie szczególnie zajmuje się problematyką lęku i depresji oraz wykorzystaniem w terapii oprócz EEG Biofeedback również tDCS- urządzenia do przezczaszkowej stymulacji prądem stałym o niskim natężeniu. We współpracy z Centrum Biomed prowadzi zarówno terapię, jak i szkolenia z metody Biofeedback.
Uczestnik konferencji BFE (warsztaty prowadzone przez E. Korenmana HEG Biofeedback, Lubara QEEG,  diagnoza i terapia).
 

Kamila Froń

Psycholog, trener rozwoju osobistego i terapeuta Biofeedback.

Zajmuje się problematyką radzenia sobie ze stresem oraz zdrowiem w ujęciu holistycznym. Praktykę terapeutyczną opiera o teorię Gestalt, znajomość procesów psychofizycznych zachodzących w ciele oraz techniki samoregulacji.
W pracy z dziećmi skupia się na mocnych stronach swoich podopiecznych i wspólnie z nimi stara się je rozwijać, mocno opierając się o ich wewnętrzną motywację. Nawiązuje z nimi bezpieczną i otwartą relację, dzięki której wspólna praca często przynosi szybsze efekty. Rodzicom przekazuje praktyczną wiedzę z zakresu psychologii, którą mogą włączyć w proces wychowawczy dziecka w domu, co jest z kolei zawsze dużym wsparciem w terapii. Prywatnie każdą wolną chwilę spędza w górach i na praktyce jogi.

Joanna Kozłowska

Pedagog, terapeuta Sensomotoryki i terapeuta Metody Warnkego

Absolwentka  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Wydział Pedagogiki i Psychologii z 30 letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela. Obecnie zajmuje się terapią metodą Warnkego oraz terapią sensomotoryczną. W pracy z dziećmi wykorzystuje nie tylko doświadczenie pedagogiczne ale także wiedzę zdobytą na licznych kursach dokształcających, m.in. Terapia dysleksji Metodą Warnkego, Diagnozowanie i rozwiązywanie trudności  edukacyjnych i wychowawczych, Wykorzystanie metod choreoterapii i muzyki w pracy z dzieckiem, Kinezjologia edukacyjna, Nauka czytania wg metody prof . J. Cieszyńskiej, Muzyka w wychowaniu i terapii, W pracy z dzieckiem zawsze kieruje się słowami J. Korczaka: "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy". Zainteresowania to: literatura  i turystyka.

Agata Tarnowska

Psycholog, biolog, terapeuta Biofeedback.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi, pracując w obszarach pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej jak i psychoterapeutycznej. Od 11 lat prowadzi treningi metodą EEG biofeedback, którą można z powodzeniem stosować w przypadku problemów z pamięcią i koncentracją uwagi, jak i ADHD czy ADD.
Wiedzę terapeutyczną poszerzała również poprzez studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu i seksuologii.
Współpracuje z Polskim Towarzystwem Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane.
Spotkania z Państwem uświadomiły jej jak trudnym i delikatnym tematem jest szukanie pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej, często są to poszukiwania którym towarzyszy wiele lęku przed oceną lub zignorowaniem zgłaszanego problemu. Trudno się temu dziwić - zmiana jest procesem, który wymaga odejścia od tego "co znane", nawet jeśli dotychczas sprawiało problemy. To trudna podróż - Pani Agata zaprasza do jej podjęcia wspólnie.

Beata Weber

Kognitywista, terapeuta EEG-Biofeedback i SCP-Biofeedback

Absolwentka kognitywistyki (modułu naukowo-badawczego) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Certyfikowany terapeuta z zakresu EEG-biofeedback I i II stopnia. Prowadziła badania naukowe z wykorzystaniem 64-elektrodowego EEG w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii w Toruniu. Od lat zajmuje się pracą z dziećmi, organizacją warsztatów i zajęć dla dzieci w imię popularyzacji nauki oraz aktualnie prowadzi zajęcia z robotyki dla dzieci. W swoim dorobku posiada liczne wystąpienia na konferencjach naukowych w kraju, jak i za granicą. Praktykę terapeutyczną prowadzi w Centrum BIOMED, specjalizując się szczególnie w prowadzeniu treningów metodą SCP-Biofeedback.

Dorota Jagura

Psycholog, terapeuta Metody Warnkego i Sensomotoryki, terapeuta funkcji poznawczych metodą RehaCom

Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. W toku kształcenia psychologicznego ukończyła wiele seminariów specjalizacyjnych, w tym z psychologii zdrowia i neuropsychologii oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Tą ostatnią szczególnie ceni w kontakcie z małymi pacjentami, przy czym dodatkowym wsparciem jest pogłębianie wiedzy o szczególne zainteresowanie psychologią rozwoju i pedagogiki.
W BIOMED prowadzi diagnozę i terapię metodą Warnkego. W obszarze jej zainteresowań zawodowych jest również wsparcie terapeutyczne grup DDA. W życiu prywatnym jak i zawodowym wyznaje zasadę: "Nie wystarczy słuchać– trzeba przede wszystkim usłyszeć.” Jej pasją jest beading i ogrodnictwo, którym poświęca każdą wolną chwilę.

Sylwia Przondo

Logopeda, neurologopeda, terapeuta Metody Warnkego, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody "Dyna-Linqua M.S.", terapeuta ręki, nauczyciel języka polskiego.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz  Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Dzięki wieloletniej pracy w szkole rozumie, jak ważne jest osiągnięcie sukcesu szkolnego dla dalszej kariery życiowej i zawodowej ucznia. Dlatego w swojej pracy skupia się na eliminowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
W terapii kieruje się zasadą: „Dostosuj metodę do dziecka, nie dziecko do metody”. Zawodowo zajmuje się terapią wad i zaburzeń mowy, terapią ręki, a także terapią metodą Warnkego. Zwolenniczka edukacji daltońskiej i wychowania przez czytanie. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Najchętniej odpoczywam z kubkiem kawy i książką w ręce.